Píšeme

Honem, honem

Zastupitelstvo ve své většině jedná bezhlavě, zbrkle; uvážlivost je pro ně asi sprosté slovo.

Zdeněk Konopásek - 20. 8. 2023

Výbory? Komise? Pracovní skupiny?

Ve volebním programu jsme uvedli, že bychom ke spolupráci na veřejné správě obce rádi přizvali další občany. Ti by mohli působit v tematicky zaměřených uskupeních, podobně jako tomu je v mnoha dalších obcích. V některých těchto skupinách by mohli působit místní odborníci, kteří by svou rozvahou a stanoviskem pomáhali tam, kde je to třeba. Samotní zastupitelé totiž zdaleka nerozumí dostatečně dobře všemu, o čem mají rozhodovat. V některých agendách je dnes úplně klíčové, aby měli k ruce spolehlivé odborné podklady.

Zdeněk Konopásek - 22. 3. 2023

K veřejnému zasedání o rozpočtu: jak moc aktivní veřejnost chceme?

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva proběhlo mezi svátky, 28. prosince. Na programu byla spousta věcí, mimo jiné schválení obecního rozpočtu na příští rok.

Zdeněk Konopásek - 15. 1. 2023

Ještě k „politice“ a „politikaření“

Pořád ještě nemáme webové stránky vyřešené tak, aby šlo snadno reagovat na jednotlivé příspěvky z naší Nástěnky. Kdo má Facebook (já ne), může diskutovat tam, na našem profilu. Naštěstí lze ale také normálně rozmlouvat, když se lidé prostě někde potkají a když jsou tváří v tvář. Právě to se mi nedávno stalo. A zjistil jsem skvělou věc: mezi čtenáři našich příspěvků jsou i ostatní kolegové-zastupitelé – tedy ti, vůči kterým se cítíme být v zastupitelstvu jakousi opozicí. Jeden z nich mi v přátelském rozhovoru poskytl zpětnou vazbu k tomu, co jsem zde napsal dříve.

Zdeněk Konopásek - 11. 1. 2023

Cyklostezka – bude i pro pěší?

Na veřejné schůzi 25. listopadu 2022 jsem do programu na poslední chvíli navrhl ještě jeden bod. Týkal se zamýšlené cyklostezky. Paní starostka a paní místostarostka se nedávno účastnily jednání zúčastněných stran nad studií proveditelnosti uvažované cyklostezky v úseku Řevnice-Srbsko. Dostali jsme zápis z této schůzky.

Zdeněk Konopásek - 30. 11. 2022

Kolik platit za to, že u nás zastavují vlaky, a co vlastně je dobrá dopravní obslužnost?

V pátek 25. listopadu 2022 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva...

Zdeněk Konopásek - 29. 11. 2022

Spor o obsazení pozice místostarosty

Sousedé z Třebaně se ve volbách umístili ze čtyř kandidátek na druhém místě...

Zdeněk Konopásek - 3. 11. 2022

Výsledky komunálních voleb v Zadní Třebani 2022

Minulý víkend proběhly v celé České republice komunální volby. 

Eva Kalvodová - 27. 10. 2022

Co dělat?

Po pátečním zahajovacím zasedání nového zastupitelstva je jasno. Starostka, místostarostka a předseda kontrolního výboru jsou z jedné jediné jediné kandidátky (víc zvolených zastupitelů z této kandidátky ani není). Sousedé z Třebaně narazili na zeď...

Zdeněk Konopásek, Blanka Hovorková & Jitka Nováková - 25. 10. 2022

Strategický rozvojový plán Zadní Třebaně z roku 2021 – proč ho nelze brát vážně?

Od roku 2021 má Zadní Třebaň schválený Strategický rozvojový plán. Je to zbytečně rozsáhlý a obtížně čitelný dokument, mizerně zpracovaný, plný slovní vaty a bez srozumitelných argumentů. A navíc špatně projednaný. Tento plán je jistě možné dále upravovat. Ale lepší by bylo na něj úplně zapomenout a připravit nový – lepší a lepším způsobem.

Zdeněk Konopásek - 11. 9. 2022

Sousedé z Třebaně

Sdružení kandidátů pro obecní volby 2022 v Zadní Třebani

Milí sousedé, děkujeme všem, kteří nás v komunálních volbách podpořili! Bylo vás hodně. Hned tři naši kandidáti uspěli a budou zasedat v obecním zastupitelstvu. Vynasnažíme se, abychom vaši důvěru nezklamali. Velmi si jí ceníme.

Kontakt

E-mail: info@sousedeztrebane.cz

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085069451159

Pokud pro nás máte nějaký podnět a nebo nás jenom chcete podpořit, napište nám. Ozveme se zpět. Můžete se také na těchto stránkách zapojit do veřejně přístupných diskusí.