Píšeme

Končím v zastupitelstvu a vysvětluji proč

Vážení spoluobčané, milí Sousedé z Třebaně, cením si důvěry, kterou jste našemu kandidátskému sdružení vyjádřili v posledních obecních volbách. Byl jsem odhodlaný vydržet ve funkci zastupitele po celé období. Toto odhodlání ale v posledních měsících vyprchalo a já svůj mandát skládám.

Zdeněk Konopásek - 15. 3. 2024

Co je „maximální nasazení a výborně odváděná práce“?

Na veřejném zasedání 23. listopadu 2023 se projednával návrh paní místostarostky Frýdlové přiznat paní starostce Simanové mimořádnou odměnu v maximální výši dvou měsíčních platů. Byl jsem proti. Ne proti odměně jako takové, ale proti tomu, aby byla vyplacena v maximální výši.

Zdeněk Konopásek - 15. 3. 2024

Bilance očima Zdeňka Konopáska

Uběhl zhruba rok od posledních voleb do obecních zastupitelstev. Je to příležitost ohlédnout se a zhodnotit naši práci v zastupitelstvu. Co se z naší iniciativy či s naším přičiněním povedlo? Co méně? Co vůbec?

Zdeněk Konopásek - 20. 2. 2024

Bilance očima Blanky Hovorkové

Stručný přehled toho, co se nám povedlo za rok a něco, kdy pracujeme v zastupitelstvu.

Blanka Hovorková - 20. 2. 2024

Honem, honem

Zastupitelstvo ve své většině jedná bezhlavě, zbrkle; uvážlivost je pro ně asi sprosté slovo.

Zdeněk Konopásek - 20. 8. 2023

Výbory? Komise? Pracovní skupiny?

Ve volebním programu jsme uvedli, že bychom ke spolupráci na veřejné správě obce rádi přizvali další občany. Ti by mohli působit v tematicky zaměřených uskupeních, podobně jako tomu je v mnoha dalších obcích. V některých těchto skupinách by mohli působit místní odborníci, kteří by svou rozvahou a stanoviskem pomáhali tam, kde je to třeba. Samotní zastupitelé totiž zdaleka nerozumí dostatečně dobře všemu, o čem mají rozhodovat. V některých agendách je dnes úplně klíčové, aby měli k ruce spolehlivé odborné podklady.

Zdeněk Konopásek - 22. 3. 2023

K veřejnému zasedání o rozpočtu: jak moc aktivní veřejnost chceme?

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva proběhlo mezi svátky, 28. prosince. Na programu byla spousta věcí, mimo jiné schválení obecního rozpočtu na příští rok.

Zdeněk Konopásek - 15. 1. 2023

Ještě k „politice“ a „politikaření“

Pořád ještě nemáme webové stránky vyřešené tak, aby šlo snadno reagovat na jednotlivé příspěvky z naší Nástěnky. Kdo má Facebook (já ne), může diskutovat tam, na našem profilu. Naštěstí lze ale také normálně rozmlouvat, když se lidé prostě někde potkají a když jsou tváří v tvář. Právě to se mi nedávno stalo. A zjistil jsem skvělou věc: mezi čtenáři našich příspěvků jsou i ostatní kolegové-zastupitelé – tedy ti, vůči kterým se cítíme být v zastupitelstvu jakousi opozicí. Jeden z nich mi v přátelském rozhovoru poskytl zpětnou vazbu k tomu, co jsem zde napsal dříve.

Zdeněk Konopásek - 11. 1. 2023

Cyklostezka – bude i pro pěší?

Na veřejné schůzi 25. listopadu 2022 jsem do programu na poslední chvíli navrhl ještě jeden bod. Týkal se zamýšlené cyklostezky. Paní starostka a paní místostarostka se nedávno účastnily jednání zúčastněných stran nad studií proveditelnosti uvažované cyklostezky v úseku Řevnice-Srbsko. Dostali jsme zápis z této schůzky.

Zdeněk Konopásek - 30. 11. 2022

Kolik platit za to, že u nás zastavují vlaky, a co vlastně je dobrá dopravní obslužnost?

V pátek 25. listopadu 2022 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva...

Zdeněk Konopásek - 29. 11. 2022

Sousedé z Třebaně

Sdružení kandidátů pro obecní volby 2022 v Zadní Třebani

Milí sousedé, děkujeme všem, kteří nás v komunálních volbách podpořili! Bylo vás hodně. Hned tři naši kandidáti uspěli a budou zasedat v obecním zastupitelstvu. Vynasnažíme se, abychom vaši důvěru nezklamali. Velmi si jí ceníme.

Kontakt

E-mail: info@sousedeztrebane.cz

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085069451159

Pokud pro nás máte nějaký podnět a nebo nás jenom chcete podpořit, napište nám. Ozveme se zpět. Můžete se také na těchto stránkách zapojit do veřejně přístupných diskusí.Soukromí

Na našich stránkách nepoužíváme žádná cookies. Takže vás nemůžeme identifikovat a sbírat o vás údaje na základě identifikátorů uložených ve vašem prohlížeči. Sbíráme však základní statistiky o přístupech návštěvníků zjistitelné jen zobrazním této stránky nástrojem Microsoft Clarity.