O nás

Milí sousedé, děkujeme všem, kteří nás v komunálních volbách podpořili! Bylo vás hodně. Hned tři naši kandidáti uspěli a budou zasedat v obecním zastupitelstvu. Vynasnažíme se, abychom vaši důvěru nezklamali. Velmi si jí ceníme.

Ostatní tři kandidátky svým předvolebním plakátem „Volte 2, 3, 4“ potvrdily, že fakticky se dohromady jedná o jedinou, vnitřně provázanou skupinu – s jediným „programem“, společnou strategií a nejspíš i s jediným kandidátem na starostu. S ohledem na to bude naše postavení v devíti-členném zastupitelstvu menšinové, a tedy nelehké. Přesto se cítíme silní a odhodlaní prosazovat naše cíle. Budeme se při tom snažit hledat společnou řeč se všemi ostatními zastupiteli. Mnohé naše cíle a představy se jistě překrývají a spolupráce bude nepochybně možná. Věříme, že budeme také postupně získávat další a další příznivce.

Svými hlasy jste nevolili a nezvolili nějaké jednotlivce. Ti z nás, kteří se do zastupitelstva nedostali, rozhodně nejsou ze hry. Svou politiku chceme i nadále probírat, plánovat a prosazovat společně. A chceme se přitom hledat co nejširší podporu i mezi vámi ostatními. Pokud se na nás budete obracet s náměty, dotazy, připomínkami či námitkami, budeme si toho velmi cenit. My se na oplátku budeme snažit včas a úplně informovat o tom, co a jak zrovna řešíme. Sledujte tyto stránky nebo náš Facebook.

Naši zastupitelé

Blanka Hovorková

Blanka Hovorková

Nehledám proč to nejde, ale jak to půjde. Převážně tvůrčí práci si vymýšlím a řídím sama. V posledních letech to je tvorba porcelánového nádobí a šperků. Věřím totiž, že harmonie a krása kolem nás má vliv na to, jak se cítíme. Ráda cestuji a vytvářím příležitosti k setkání lidí. Už dávno jsme si jako svůj domov vybrali Zadní Třebaň. Záleží mi na místě kde žiji.

Zdeněk Konopásek

Zdeněk Konopásek

Sociolog a hudebník. Pracuje jako akademický výzkumník v Praze na Univerzitě Karlově, zabývá se hlavně složitými vztahy mezi vědou a politikou. Hraje na bicí nástroje v různých alternativních projektech. V Třebani žije sedmým rokem s manželkou, dospělým synem a dvěma psy. Za domem má hřiště na petanque. Jako zastupitel by rád přispěl k především k tomu, aby se do péče o obec zapojovali všichni, kdo chtějí a mohou.

Blanka Hovorková

Jitka Nováková

Za pár let to bude 20let, co žiji v Zadní Třebani. Zažila jsem zde povodně, stovky výluk na dráze, nachodila spousty kilometrů po okolí a poznala krásná místa Českého krasu. Razím heslo, co mě nezabije, to mě posílí a tím chci říct, že budu bojovat za lepší komunikaci se železnicí a zlepšení vlakové dopravy, za péči o zdejší přírodu, za zdravé a slušné vztahy mezi lidmi v obci. Podpořím nápady spoluobčanů, spolků, které náši obec obohatí a zkrášlí.

V roce 2022 ještě kandidovali

Jaromír Martinásek

Jaromír Martinásek

Pracuje jako IT inženýr ve farmacii na vývoji analytických datových systémů. Věnuje se parašutismu, cestování a sportu. Do Zadní Třebaně se přistěhoval před pěti lety z Černošic s manželkou a dcerou.

Eva Kalvodová

Eva Kalvodová

V současné době jsem na rodičovské dovolené. Velmi ráda hraji deskové hry a pravidelně se také snažím běhat. Díky běhání a procházkám s mými dětmi mám naší obec dobře prošlapanou. Vnímám tedy její krásy, ale i potenciál. Příkladem dobrého rozvoje obce je pro mě Hlásná Třebaň. Líbí se mi u nich např. obnova a péče o zeleň v obci, vybudování nových cest pro pěší, způsob komunikace obce s obyvateli a snaha o jejich zapojení do rozhodování. Skvělé mi také přijde jejich plánování rozvoje obce s odborníky a v širších souvislostech.

Radmila Zábranská

Radmila Zábranská

Mnoho let jsem pracovala jako zubní sestra. Mám ráda přírodu i péči o zahradu. Jako zastupitelka bych podpořila lepší komunikaci mezi vedením obce a občany. Hledala bych možnosti jak zapojit občany při rozhodování dlouhodobějších cílů.

Vladimír Komenda

Vladimír Komenda

V Třebani žije deset let. Vystudoval obor všeobecná zdravotní sestra a zdravotně sociální fakultu. Pracuje v organizaci Prima Vizus, která provádí preventivní vyšetření zraku předškolních dětí. V obci by kladl důraz na obyčejnou slušnost, transparentnost veřejných zakázek a na radnici otevřenou lidem. Hlavním tématem by pro něj byla dopravní situace v obci a blízkém okolí, bezpečnost pro chodce a cyklisty, bezpečnost řidičů nevyjímaje. Aktivně hraje šachy.

Alexandra Krebsová

Alexandra Krebsová

Pochází z Vysokých Tater. Potřeba žít v přírodě ji přivedla z Prahy do Zadní Třebaně, kde žije sedmým rokem s manželem a čtyřmi dětmi. Studovala francouzštinu, žurnalistiku a sociální práci na Univerzitě Karlově v Praze. Nejvíc jí naplňuje právě sociální práce, po výcviku v krizové intervenci pracuje již deset let na lince důvěry. V naší obci by se ráda soustředila na otázky udržitelnosti zdrojů a ochrany přírody, která je kolem nás. Vychází z přesvědčení, že každá dobrá věc, nehledě na to, jak je malá, se počítá, aby v naší obci bylo dobře všem obyvatelům. Taky, že právě společně můžeme dokázat zlepšit mnohé.

Zuzana Kreuzziegerová

Zuzana Kreuzziegerová

Pracuje jako učitelka na gymnáziu v Praze, studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci a již několik let žije v Zadní Třebani. Má ráda svoji práci, těší ji pracovat s mladými lidmi a snaží se nacházet i malé radosti v každodenním životě. Zajímá se o historii, literaturu, přírodu, hudbu, ráda chodí na koncerty, výstavy a do divadla. Chtěla by najít cestu, jak v Zadní Třebani podpořit komunitu různých lidí se společnými zájmy, abychom dosáhli společných cílů a mohli žít příjemný a klidný život.

Sousedé z Třebaně

Sdružení kandidátů pro obecní volby 2022 v Zadní Třebani

Milí sousedé, děkujeme všem, kteří nás v komunálních volbách podpořili! Bylo vás hodně. Hned tři naši kandidáti uspěli a budou zasedat v obecním zastupitelstvu. Vynasnažíme se, abychom vaši důvěru nezklamali. Velmi si jí ceníme.

Kontakt

E-mail: info@sousedeztrebane.cz

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085069451159

Pokud pro nás máte nějaký podnět a nebo nás jenom chcete podpořit, napište nám. Ozveme se zpět. Můžete se také na těchto stránkách zapojit do veřejně přístupných diskusí.