O nás

Milí sousedé, děkujeme všem, kteří nás v komunálních volbách podpořili! Bylo vás hodně. Hned tři naši kandidáti uspěli a budou zasedat v obecním zastupitelstvu. Vynasnažíme se, abychom vaši důvěru nezklamali. Velmi si jí ceníme.

Ostatní tři kandidátky svým předvolebním plakátem „Volte 2, 3, 4“ potvrdily, že fakticky se dohromady jedná o jedinou, vnitřně provázanou skupinu – s jediným „programem“, společnou strategií a nejspíš i s jediným kandidátem na starostu. S ohledem na to bude naše postavení v devíti-členném zastupitelstvu menšinové, a tedy nelehké. Přesto se cítíme silní a odhodlaní prosazovat naše cíle. Budeme se při tom snažit hledat společnou řeč se všemi ostatními zastupiteli. Mnohé naše cíle a představy se jistě překrývají a spolupráce bude nepochybně možná. Věříme, že budeme také postupně získávat další a další příznivce.

Svými hlasy jste nevolili a nezvolili nějaké jednotlivce. Ti z nás, kteří se do zastupitelstva nedostali, rozhodně nejsou ze hry. Svou politiku chceme i nadále probírat, plánovat a prosazovat společně. A chceme se přitom hledat co nejširší podporu i mezi vámi ostatními. Pokud se na nás budete obracet s náměty, dotazy, připomínkami či námitkami, budeme si toho velmi cenit. My se na oplátku budeme snažit včas a úplně informovat o tom, co a jak zrovna řešíme. Sledujte tyto stránky nebo náš Facebook.

Naši zastupitelé

Blanka Hovorková

Blanka Hovorková

Nehledám proč to nejde, ale jak to půjde. Převážně tvůrčí práci si vymýšlím a řídím sama. V posledních letech to je tvorba porcelánového nádobí a šperků. Věřím totiž, že harmonie a krása kolem nás má vliv na to, jak se cítíme. Ráda cestuji a vytvářím příležitosti k setkání lidí. Už dávno jsme si jako svůj domov vybrali Zadní Třebaň. Záleží mi na místě kde žiji.

Zdeněk Konopásek

Zdeněk Konopásek - složil mandát 15. 3. 2024

Sociolog a hudebník. Pracuje jako akademický výzkumník v Praze na Univerzitě Karlově, zabývá se hlavně složitými vztahy mezi vědou a politikou. Hraje na bicí nástroje v různých alternativních projektech. V Třebani žije sedmým rokem s manželkou, dospělým synem a dvěma psy. Za domem má hřiště na petanque. Jako zastupitel by rád přispěl k především k tomu, aby se do péče o obec zapojovali všichni, kdo chtějí a mohou.

Blanka Hovorková

Jitka Nováková

Za pár let to bude 20let, co žiji v Zadní Třebani. Zažila jsem zde povodně, stovky výluk na dráze, nachodila spousty kilometrů po okolí a poznala krásná místa Českého krasu. Razím heslo, co mě nezabije, to mě posílí a tím chci říct, že budu bojovat za lepší komunikaci se železnicí a zlepšení vlakové dopravy, za péči o zdejší přírodu, za zdravé a slušné vztahy mezi lidmi v obci. Podpořím nápady spoluobčanů, spolků, které náši obec obohatí a zkrášlí.

Jaromír Martinásek

Jaromír Martinásek - jako náhradník od března 2024

Pracuje jako IT inženýr ve farmacii na vývoji analytických datových systémů. Věnuje se parašutismu, cestování a sportu. Do Zadní Třebaně se přistěhoval před pěti lety z Černošic s manželkou a dcerou.

V roce 2022 ještě kandidovali

Eva Kalvodová

Eva Kalvodová

V současné době jsem na rodičovské dovolené. Velmi ráda hraji deskové hry a pravidelně se také snažím běhat. Díky běhání a procházkám s mými dětmi mám naší obec dobře prošlapanou. Vnímám tedy její krásy, ale i potenciál. Příkladem dobrého rozvoje obce je pro mě Hlásná Třebaň. Líbí se mi u nich např. obnova a péče o zeleň v obci, vybudování nových cest pro pěší, způsob komunikace obce s obyvateli a snaha o jejich zapojení do rozhodování. Skvělé mi také přijde jejich plánování rozvoje obce s odborníky a v širších souvislostech.

Radmila Zábranská

Radmila Zábranská

Mnoho let jsem pracovala jako zubní sestra. Mám ráda přírodu i péči o zahradu. Jako zastupitelka bych podpořila lepší komunikaci mezi vedením obce a občany. Hledala bych možnosti jak zapojit občany při rozhodování dlouhodobějších cílů.

Vladimír Komenda

Vladimír Komenda

V Třebani žije deset let. Vystudoval obor všeobecná zdravotní sestra a zdravotně sociální fakultu. Pracuje v organizaci Prima Vizus, která provádí preventivní vyšetření zraku předškolních dětí. V obci by kladl důraz na obyčejnou slušnost, transparentnost veřejných zakázek a na radnici otevřenou lidem. Hlavním tématem by pro něj byla dopravní situace v obci a blízkém okolí, bezpečnost pro chodce a cyklisty, bezpečnost řidičů nevyjímaje. Aktivně hraje šachy.

Alexandra Krebsová

Alexandra Krebsová

Pochází z Vysokých Tater. Potřeba žít v přírodě ji přivedla z Prahy do Zadní Třebaně, kde žije sedmým rokem s manželem a čtyřmi dětmi. Studovala francouzštinu, žurnalistiku a sociální práci na Univerzitě Karlově v Praze. Nejvíc jí naplňuje právě sociální práce, po výcviku v krizové intervenci pracuje již deset let na lince důvěry. V naší obci by se ráda soustředila na otázky udržitelnosti zdrojů a ochrany přírody, která je kolem nás. Vychází z přesvědčení, že každá dobrá věc, nehledě na to, jak je malá, se počítá, aby v naší obci bylo dobře všem obyvatelům. Taky, že právě společně můžeme dokázat zlepšit mnohé.

Zuzana Kreuzziegerová

Zuzana Kreuzziegerová

Pracuje jako učitelka na gymnáziu v Praze, studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci a již několik let žije v Zadní Třebani. Má ráda svoji práci, těší ji pracovat s mladými lidmi a snaží se nacházet i malé radosti v každodenním životě. Zajímá se o historii, literaturu, přírodu, hudbu, ráda chodí na koncerty, výstavy a do divadla. Chtěla by najít cestu, jak v Zadní Třebani podpořit komunitu různých lidí se společnými zájmy, abychom dosáhli společných cílů a mohli žít příjemný a klidný život.

Sousedé z Třebaně

Sdružení kandidátů pro obecní volby 2022 v Zadní Třebani

Milí sousedé, děkujeme všem, kteří nás v komunálních volbách podpořili! Bylo vás hodně. Hned tři naši kandidáti uspěli a budou zasedat v obecním zastupitelstvu. Vynasnažíme se, abychom vaši důvěru nezklamali. Velmi si jí ceníme.

Kontakt

E-mail: info@sousedeztrebane.cz

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085069451159

Pokud pro nás máte nějaký podnět a nebo nás jenom chcete podpořit, napište nám. Ozveme se zpět. Můžete se také na těchto stránkách zapojit do veřejně přístupných diskusí.Soukromí

Na našich stránkách nepoužíváme žádná cookies. Takže vás nemůžeme identifikovat a sbírat o vás údaje na základě identifikátorů uložených ve vašem prohlížeči. Sbíráme však základní statistiky o přístupech návštěvníků zjistitelné jen zobrazním této stránky nástrojem Microsoft Clarity.