Program

Text volebního programu našeho sdružení kandidátů pro obecní volby 2022:

Budeme dobrými zastupiteli, kteří rádi navážou na práci svých předchůdců. Kromě toho ale chceme prosazovat řadu podstatných změn. Z nich některé lze uskutečnit docela rychle, určitě během jednoho volebního období, jiné mají dlouhodobější povahu. Jako řadoví občané, příp. jako jednotliví členové zastupitelstva, jsme se již některé z našich návrhů opakovaně pokoušeli uplatnit – v drtivé většině ale neúspěšně. Abychom byli úspěšnější, potřebujeme vaši podporu v obecních volbách. Pouze pokud nás bude v zastupitelstvu víc, může dojít ke změně. Půjde to.

Obec otevřená svým občanům

Rádi bychom rozšířili prostor pro účast obyvatel na obecní správě. Chceme řízení obce otevřít těm, kdo se už teď zapojit chtějí, a chceme ke spoluúčasti přilákat i ostatní. Jsme si vědomi, že to není snadné a že zdaleka ne každý má dost sil, času a odhodlání složitě hledat kompromis. O zapojení místních obyvatel do práce zastupitelstva je třeba průběžně usilovat, vytvářet pro to podmínky. Formálně provedená a vyhodnocená anketa jednou za dlouhý čas nestačí.

 • Dlouhodobým cílem je získat pro spolupráci co nejvíce stálých obyvatel z různých věkových a zájmových skupin.
 • V pracovních skupinách chceme využít zkušenosti a odborné znalosti občanů.
 • Budeme se snažit, aby účast na veřejných zasedáních zastupitelstva dávala pro občany větší smysl – zlepšit je možné organizaci schůzí, dostupnost podkladů a srozumitelnost pozvánek.
 • Zasadíme se o zřízení dobře fungujícího systému sbírání podnětů, dotazů a připomínek občanů.
 • Budeme připravovat tematické debaty s občany o dlouhodobějším směřování obce (i v souvislosti s přípravou nového územního plánu), a to nejen za účasti zastupitelů, ale i pozvaných odborníků.
 • Jednotliví občané se mohou dostat do obtížných životních situací – chceme, aby obec byla připravená v takových případech poskytnout pomocnou ruku.

Obec otevřená obnově a rozvoji

Chceme žít v hezké obci, kde kvetou na veřejných prostranstvích záhony a stromy dávají v horkém létě stín; kde chodníky nejsou děravé a odpadky končí v koši; kde jsou pěkná místa k potkávání a posezení. Chceme obec, kterou je možné se těšit a chlubit.

 • Ve spolupráci s odborníky a v diskusi s občany chceme připravit ucelený projekt pro úpravu centra obce (okolí radnice, obchodu a nádraží) a budeme ho postupně uskutečňovat.
 • Vrátíme se k dlouhodobému strategickému plánu rozvoje celé obce – tak, aby nebyl jenom nutnou formální podmínkou pro získávání dotací, ale skutečnou kritickou rozvahou a rámcovým plánem.
 • Zaměříme se na úpravu chodníků a pěších tras uvnitř obce. Zejména v okrajových částech obce je třeba zklidnit automobilovou dopravu.
 • Zasadíme se o vybudování záložního zdroje pitné vody pro obec; budeme podporovat šetrné zacházení se zdroji (nádrže na pitnou vodu, kompostování).

Obec otevřená krajině a sousedům

Chceme, aby se nejen po obci, ale také po jejím okolí dalo snadno, bezpečně a s potěšením pohybovat pěšky – s kočárkem, s holí, se psem nebo s dětmi, ve dne i za tmy. Průchodnost krajiny a radost z pobytu ve volné přírodě patří podle nás k základním kulturním hodnotám a k výhodám života na venkově.

 • Zásadní věc, dlouhodobě neřešená: bezpečná cesta do Řevnic (do školy, za službami) pro pěší a cyklisty.
 • Rádi bychom zprovoznili pěšiny, které Zadní Třebaň propojí příjemnou a klidnou procházkou také s dalšími sousedními obcemi: s Bělčí, Svinařemi a Litní (Lhotkou) – ideálně ve spolupráci s těmito obcemi a s dalšími zainteresovanými (např. s turistickými organizacemi).
 • Zvláštním a důležitým „sousedem“ obce je Praha, kam velká část obyvatel jezdí. Je třeba zlepšit zázemí okolo nádraží, zejména rozšířit možnosti pro parkování aut a instalovat zařízení pro bezpečné odložení kol.

Obec otevřená iniciativám

Obec by měla podporovat nejrůznější skupinové iniciativy a volnočasové aktivity občanů. Právě ty pomáhají vytvářet, udržovat a prohlubovat místní společenství – společenství, ve kterém se lidé znají, rozumějí si a vycházejí si navzájem vstříc.

 • Důležité je takovým iniciativám poskytnout střechu, zázemí. Zasadíme se o vhodné využití nemovitostí obce pro sousedské aktivity občanů všech věkových kategorií.
 • Budeme hledat možnosti, jak podpořit podnikání přímo v obci – zejména v oblasti služeb a občanské vybavenosti (pekárna, kavárna, lékařská ordinace)
 • V rámci finančních možností obce chceme podporovat férově rozdělovanou materiální a peněžní pomoc místním spolkům a občanským iniciativám.

Zadní Třebaň, 10. srpna 2022
Sousedé z Třebaně

Sousedé z Třebaně

Sdružení kandidátů pro obecní volby 2022 v Zadní Třebani

Milí sousedé, děkujeme všem, kteří nás v komunálních volbách podpořili! Bylo vás hodně. Hned tři naši kandidáti uspěli a budou zasedat v obecním zastupitelstvu. Vynasnažíme se, abychom vaši důvěru nezklamali. Velmi si jí ceníme.

Kontakt

E-mail: info@sousedeztrebane.cz

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085069451159

Pokud pro nás máte nějaký podnět a nebo nás jenom chcete podpořit, napište nám. Ozveme se zpět. Můžete se také na těchto stránkách zapojit do veřejně přístupných diskusí.Soukromí

Na našich stránkách nepoužíváme žádná cookies. Takže vás nemůžeme identifikovat a sbírat o vás údaje na základě identifikátorů uložených ve vašem prohlížeči. Sbíráme však základní statistiky o přístupech návštěvníků zjistitelné jen zobrazním této stránky nástrojem Microsoft Clarity.